กลับไปหน้าแรก
   สไบปัก ชุดไทย
   เครื่องประดับ ชุดไทย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 818
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,401,835
16 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
รายละเอียด สัญญาการให้บริการ และการชำระเงิน
จำนวนผู้เข้าชม 12805 คน


 
                        รายละเอียดสัญญาการให้บริการและการชำระเงิน


              สำหรับลูกค้า ที่ลองชุดแล้ว ตกลงทำสัญญาจอง ในวันที่เข้ามาใช้บริการ
    ลูกค้าจะทราบถึงรายละเอียด  ขั้นตอน  สำหรับวันที่จะเข้ามาลองชุด  ในแต่ละครั้ง
    รวมถึงวันรับชุด / คืนชุดด้วย  และขั้นตอน  ในการชำระเงิน 

  
                                   ลูกค้าที่ตกลงทำสัญญาจอง                                          สำหรับลูกค้าเช่าชุด


    -   ชำระมัดจำ   50 %   ของราคาชุดทั้งหมด    (  รวมถึงราคา package  )

    -   ชำระ           50 %   ในส่วนที่เหลือทั้งหมด   วันลองชุดจริง  (  ลองชุดครั้งที่ 1  )

    -   วันลองชุดครั้งสุดท้าย  (  ลองชุดครั้งที่ 2  )       ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ

    -   วันรับชุด   ชำระค่าประกันชุด  (  เป็นเงินสดเท่านั้น  )   10,000 - 20,000  บาท / ต่องาน


       
                            ในกรณีที่ลูกค้าทำสัญญาจองชุด ล็อคชุด

             สำหรับลูกค้าที่ต้องการจองชุด  โดยที่ยังไม่ระบุชุดว่าเป็นชุดไหน   สามารถมัดจำจองชุด  
   และล็อคชุดได้  มัดจำจอง 10,000 บาท   สำหรับล็อคชุด  2 - 3 ชุด   ทางร้านจะทำการล็อคชุด
  ไว้ให้  10 - 15  วัน เท่านั้น    ลูกค้าจะต้องเข้ามาสรุปชุด  และมัดจำในส่วนที่เหลือ  ให้ครบ 50%
  ของราคาชุดทั้งหมด

             สำหรับลูกค้าที่มัดจำจองชุด 50%แล้ว  ทางร้านจะทำการวัดตัว   สำหรับชุดเช่าทั้งหมด
  เพื่อทำการนัดวัน   ในการลองชุดครั้งต่อไป


                 สำหรับชุดเช่า ทางร้านจะมีขั้นตอนการนัดในแต่ละครั้งดังนี้


    1.   นัดลองล่วงหน้าก่อนถึงวันแต่งจริง   เป็นการนัดลองชุดจริงครั้งที่ 1  (  แก้ชุดที่เจ้าสาว
         ท่านนั้นๆเลือก โดยปรับเป็นไซส์ที่ได้วัดตัวไว้  ) 1 เดือนก่อนงาน
        (  หรือ30 - 40 วันก่อนวันงาน  )
 
    2.  นัดลองครั้งสุดท้าย  (  ครั้งที่2  )   2สัปดาห์  ก่อนวันงาน   ( 10 - 14  วันก็ได้  ) ในกรณี
         ที่ทางร้านนัดครั้งที่ 2  นี้   สำหรับลูกค้าที่จัดงานต่างจังหวัด  และ  ต่างประเทศจะสามารถ
         แจ้งก่อนได้เลยว่า   การลองชุดครั้งที่ 2  นี้   ลูกค้ามีความประสงค์ จะรับชุดกลับไปเลย
         หรือไม่  หากลูกค้ามีความประสงค์  ที่จะรับชุดกลับ  ทางร้านจะส่ง ชุดแต่งงานซักแห้ง
         เตรียมไว้ให้ก่อน    เมื่อมาลองแล้วลูกค้าสามารถรับชุด  กลับได้เลย

    3.  วันรับชุดจริง  สำหรับลูกค้าลองชุดแล้ว  ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น   พร้อมรับชุดกลับได้
         สามารถรับชุดกลับได้   7   วันก่อนวันงาน   และ คืนชุดได้   7   วันหลังวันงาน พร้อม
         จ่ายเงิน  ค่าประกันชุด  ตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันจองชุด  ค่าประกันชุดรับเฉพาะเงินสด
         เท่านั้น  (  ถ้ากรณีที่ลูกค้าต้องใช้ชุดก่อน และหลัง  นอกเหลือจากวันที่กำหนด
         ต้องได้รับ  อนุญาติจากทางร้านก่อนเท่านั้น  )

    4.  สำหรับวันคืนชุด   ในกรณีที่ลูกค้าคืนชุดและเครื่องประดับ  ครบทุกรายการ  โดย
         ไม่ชำรุด  เสียหาย ลูกค้าสามารถ รับเงินประกันชุด  เต็มจำนวนได้เลย

                  หากเกิดกรณีที่ เครื่องประดับ และชุดเกิดความเสียหาย  ลูกค้าจะโดนปรับเงิน
          ประกันชุด   ตามทางร้านจะแจ้งค่าใช้จ่าย และปรับจากเงินประกันชุดและจะคืน
          ส่วนที่เหลือให้ตามที่ตกลงกัน                            กฎระเบียบสัญญาการให้บริการ


     1.   ทางร้านขอสงวนสิทธิ์  ในการคืนเงินมัดจำในทุกกรณี

     2.   ทางร้านขอสงวนสิทธิ์  ในการเปลี่ยนชุด  ได้ในราคาชุดที่เท่ากัน หรือมากกว่าเท่านั้น

     3.  ในกรณีที่ลูกค้า  มีความต้องการเปลี่ยนชุด  ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ลูกค้า ที่ต้องการ
           เปลี่ยนชุด  จะต้องเป็นชุด  ประเภทเดียวกันเท่านั้น  เช่น  ชุดราตรีเปลี่ยนเป็นชุดราตรี
          ชุดไทยเปลี่ยนเป็นชุดไทย  ชุดสั้นเปลี่ยนเป็นชุดสั้น  ชุดเจ้าบ่าวเปลี่ยนเป็นชุดเจ้าบ่าว 

               ในกรณีที่ลูกค้า  ได้ทำการลองชุด และได้แก้ไขชุดไปแล้ว ลูกค้าต้องชำระค่าแก้
          ชุด 5,000 บาท  ก่อนทำการเปลี่ยนชุด

     4.  ในกรณีที่ลูกค้า  ทำสัญญาจองชุดตั้งแต่  2  ชุดขึ้นไป  และมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิก
          ชุดในชุดหนึ่ง โดยที่ชุดนั้นยังไม่ได้มีการแก้ไข
 
              (  นับจากวันจองชุดถ้าไม่เกิน 1 เดือน   จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกชุดแต่อย่างใด )
          แต่สำหรับลูกค้า  ที่จองชุดเกิน 1 เดือนขึ้นไป   ลูกค้าต้องชำระ  ค่าเสียสิทธิ์โอกาศสำหรับ
          ลูกค้าท่านอื่น  5,000  -  10,000  บาท  ต่อชุด
  
     5.  ในกรณีที่ลูกค้าทราบแล้วว่า  จะไม่สามารถจัดงานแต่งงาน  ตรงกับวันที่ได้แจ้งไว้ กับ
           ทางร้านในวันจองชุด   โดยที่ลูกค้ายังไม่ทราบวันแต่งว่า  จะเลื่อนกำหนดไปจัดงาน
           วันไหน  และ มีเหตุผลหลายประการ  ในการเลื่อนวันแต่งออกไปก่อน  ไม่ว่าจะเป็นชุดเช่า
           หรือ  ชุดตัดเช่า   ลูกค้าจะต้องมาชำระค่าใช้จ่าย   ในส่วนที่เหลือทั้งหมด  ก่อนที่จะถึงวัน
           แต่งงานกำหนดเดิม   โดยทางร้านจะทำการรักษาสิทธิ์ทั้งหมดตามสัญญา   โดยไม่มีค่า
           ใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น   จนถึงกำหนดวันแต่งใหม่
  
                          (สัญญานั้นจะต้องไม่เกิน 1 ปีหลังจากวันแต่งงานกำหนดเก่า)

     6.  ในกรณีที่ลูกค้า  มีวันหมั้นและวันแต่งงาน  คนละวัน /  คนละเดือน    และต้องการ
          รับชุดหมั้นก่อน   ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มจำนวน   โดยในส่วนของค่า
          ประกันชุดนั้น   สามารถมาชำระวันรับชุดแต่งงานได้เลย

   
Article
- รายละเอียด สัญญาการให้บริการ และการชำระเงิน
- รายละเอียด และขั้นตอน การลองชุด สำหรับลูกค้า เช่า
- รายละเอียด และขั้นตอน การลองชุด สำหรับลูกค้า ตัดเช่า - ตัดซื้อ
- ข้อมูล คำแนะนำ การเลือก ชุดแต่งงาน ของทางร้าน
- ข้อมูล คำแนะนำ การเลือก ชุดไทย ของทางร้าน
- ข้อมูล คำแนะนำ การเลือกชุด เดรสสั้น ของทางร้าน
- ข้อมูล คำแนะนำการเตรียมตัว ก่อนเข้ามาลองชุด
- ทรงกระโปงชุดแต่งงาน
- ชุดไทยร่วมสมัย
- การเลือกสีชุดไทยสมัยโบราณ
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY